วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาหารพื้นบ้านภาคกลาง

อาหารพื้นบ้านภาคกลาง 
  
 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงมากมาย 
จึงเป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนานาชนิด พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลทำให้วัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหารหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
 
...... 
............แกงเผ็ด .......................ขนมจีนน้ำยา.....................ห่อหมกปลา....................แกงมัสมั่นไก่
 
 อาหารภาคกลางมีความหลากหลายทั้งในการปรุง รสชาติ และการตกแต่งให้น่ารับประทาน 
สืบเนื่องจากการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น จีน อินเดีย ชาวตะวันตก 
อีกทั้งอาหารภาคกลางบางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของราชสำนักอีกด้วย 
 สำรับอาหารภาคกลางมักมีน้ำพริกและัผัีกจิ้ม โดยรับประทานข้าวสวยเป็นหลัก ลักษณะอาหาร 
ที่รับประทานมักผสมผสานระหว่างภาคต่าง ๆ เช่น แกงไตปลา ปลาร้า น้ำพริกอ่อง 
 
..... ......... ...................... 
.........................................น้ำพริกกะปิ......................................น้ำพริกลงเรือ..
เเหล่งอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น